Urineverzamelsysteem

HAL Friesland introduceert een nieuw urineverzamelsysteem. Dit nieuwe systeem bestaat uit een urinepotje en een vacuümbuis. Nadat de patiënt het potje gevuld heeft, kan hij/zij de meegeleverde buis op een deksel van het potje drukken; de buis vult zich dan vanzelf met urine. Vervolgens hoeft de patiënt alleen de buis met urine in te leveren bij de prikpost (het urinepotje mag bij het restafval thuis). Hiermee wordt het transport van de urine naar het laboratorium, als ook het verwerken van de urine op het laboratorium een stuk gemakkelijker (de buis kan direct aan de apparatuur aangeboden worden).

Het nieuwe systeem is bedoeld ter vervanging van de urinepotjes die bij de prikposten ingeleverd moeten worden; zoals bijvoorbeeld voor albumine/kreatinine ratio onderzoek. Als urineonderzoek nodig is naar dysmorfe erytrocyten, dan is het nog steeds de bedoeling dat de patiënt dit zo snel mogelijk na afname bij een ziekenhuislocatie inlevert. Moet urine op de praktijk onderzocht worden met behulp van de urinestrip dan verzoeken wij de praktijken hiervoor de huidige potjes te blijven gebruiken.

U kunt het nieuwe urineverzamelsysteem vanaf heden bestellen via het zorgverlenersportaal.