Functieonderzoek spirometrie

Inleiding

Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt de huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met de praktijkondersteuner, de huisarts en de longarts verzorgt de longverpleegkundige van het HAL het traject van opsporing tot en met controle.

Ketenzorg Friesland (KZF) en HAL hebben een samenwerking voor het uitbesteden van longfunctieonderzoeken (spirometrie). Dit ontlast de huisarts zonder in te leveren op kwaliteit. De mogelijkheid om de spirometrie uit te besteden wordt aan iedere huisartsenpraktijk geboden worden, zodat iedere praktijk – ongeacht de grootte – hiervan gebruik kan maken. Tevens kunnen er ook diagnostische longfunctieonderzoeken worden aangevraagdgd.

De longverpleegkundige kan naast spirometrisch onderzoek ook het afnemen van de vragenlijsten MRC, ACQ of CCQ en de controle op de inhalatietechniek verzorgen.

 

Download hier de volledige informatie.

 

Astmmqa COPD