Bariatrisch pakket

Bloedonderzoek: in het eerste jaar vanaf 4-6 maanden, twee maal. Daarna jaarlijks.

Bepalingen in het “bariatrische pakket”:

  • Glucose (bij diabetes mellitus het HbA1c)
  • Leverfunctietest: ALAT
  • Nierfunctietesten: Na, K, kreatinine, eGFR
  • Vitaminen: vit. B1, B6, B12, D (als maat voor resorptie van vet-oplosbare vitaminen), én
    foliumzuur
  • Bloed algemeen: Hb, ferritine, calcium, albumine, magnesium, zink

Al is het Hb goed, dan kan er bij deze populatie toch een te laag ijzer zijn. Vandaar de ferritine bepaling.