Bestuurlijke fusie HAL Friesland en Izore / Certe

Huisartsenlaboratorium Friesland en Izore, Centrum Infectieziekten Friesland gaan met ingang van 1 januari 2019 bestuurlijk fuseren. Door hun krachten te bundelen kunnen huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen ook in de toekomst blijven rekenen op hoogwaardige diagnostiek en de bijbehorende ondersteuning. Izore is sinds de zomer van 2017 bestuurlijk gefuseerd met Certe, Medische Diagnostiek en Advies.

Ruim 40 jaar verzorgt HAL Friesland (HAL) de klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek in het grootste deel van Fryslân. Zij doet dat tezamen met de in de ziekenhuizen gevestigde laboratoria. Het HAL draagt zorg voor de bloedafname, ook voor de trombosediensten, in de prikcentra en in de thuissituatie. De ziekenhuizen doen de bloedafname in haar poli’s en verrichten de analyses. Een efficiënte opzet met één provinciaal netwerk voor de bloedafnames en het beleggen van analyses bij reeds bestaande laboratoria.

Krachten bundelen
Door de fusie met Izore / Certe ontstaat de mogelijkheid om diagnostiek vanuit de “1 loket-gedachte” vorm te geven. Medische microbiologie, klinische chemie, sneltesten voor in de huisartsenpraktijk, etc. kunnen vanuit “1 loket” verzorgd en uitgebreid worden. Jacob Dijkstra, directeur Izore en Hubert Oversteegen, directeur a.i. HAL Friesland; “Beide organisaties blijven door de bestuurlijke fusie als aparte stichtingen bestaan, terwijl onze krachten tegelijkertijd op onderdelen, zoals gezamenlijke inkoop en innovatie,  gebundeld worden.”

Vervolg
Beide organisaties gaan de komende tijd de fusie verder implementeren en kijken hoe het beste uit beide organisaties gehaald kan worden, ook in samenspraak met de zorgverleners.
Als gevolg van de bestuurlijke fusie vallen er geen gedwongen ontslagen.