Bloedafname

Voor een bloedafname op verzoek van uw zorgverlener kunt u terecht op één van de prikpoli’s in de ziekenhuizen in Leeuwarden, Dokkum, Harlingen of Heerenveen of in een afnamelocatie in het HAL gebied. Hiervoor kunt u een afspraak maken door op de oranje knop op de homepage van deze website te klikken.

Aan huis
Als uw mobiliteit daartoe aanleiding geeft, kan uw zorgverlener besluiten bloedafname bij u aan huis aan te vragen. De arts of de assistente maakt hiervoor een afspraak met het HAL en laat u weten wanneer het HAL u komt bezoeken.

Aanvraagformulier
Van uw zorgverlener ontvangt u het formulier waarop is aangegeven welk onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn met uw persoonlijke gegevens (inclusief uw BSN), de gegevens van uw zorgverlener en de gegevens van uw zorgverzekering.

Belangrijk
Op het moment dat u het ingevulde aanvraagformulier van uw zorgverlener ontvangt, is het belangrijk uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw zorgverzekering te controleren op volledigheid en actualiteit.

Nuchter?
Het kan zijn dat u voor een bepaald onderzoek tijdens de bloedafname nuchter moet zijn. Uw arts heeft dat met u besproken en het is uiteraard ook op het aanvraagformulier aangegeven. ‘Nuchter’ houdt in dat u op de dag voorafgaand aan de bloedafname na 22:00 uur geen voedsel (in welke vorm van dan ook) meer mag innemen. Alleen water is toegestaan, medicijnen in overleg met huisarts. Andere toevoegingen en/of andere dranken zijn niet toegestaan, evenals roken.

Instructie van uw arts
Houdt u zich strikt aan de eventuele instructies van uw zorgverlener (b.v. nuchter, stoppen van medicatie, ochtendurine inleveren, etc.). Als u daar van afwijkt kan dit de uitslag van het onderzoek, en dus uw vervolgbehandeling, nadelig beïnvloeden!

Identificatie
De HAL medewerker heeft de wettelijke verplichting uw identiteit vast te stellen op basis van de gegevens op het aanvraagformulier en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart). Iedereen, van jong tot oud, moet daarom bij elke bloedafname, op verzoek van onze medewerker, een geldig legitimatiebewijs én de zorgpas van de zorgverzekering kunnen tonen.

De afname
Voor het gevraagde onderzoek moeten meestal enkele buisjes bloed worden afgenomen via een prik aan de binnenkant van uw arm, ter hoogte van de elleboog. U wordt hiervoor gevraagd uw arm vrij te maken van kleding. De naald is steriel en wordt éénmalig gebruikt. Na de bloedafname wordt het wondje afgedekt met een watje. U wordt gevraagd het watje goed aan te drukken totdat het bloeden is gestopt. Voordat u vertrekt controleert de medewerker of het bloeden is gestopt en wordt een pleister op het wondje geplakt.

Het aanvraagformulier en het afnamemateriaal worden voorzien van een unieke codering. Deze codering garandeert op elk moment in het vervolgproces de relatie tussen patiënt, aanvraagformulier en de buisjes met het afgenomen bloed.

Uitslag
Het afgenomen materialen worden geanalyseerd in één van de ziekenhuislaboratoria van Leeuwarden of Heerenveen. Direct na de analyse, meestal binnen twee werkdagen, wordt de uitslag elektronisch naar uw zorgverlener gestuurd. Deze heeft met u afgesproken wanneer de uitslag met u besproken wordt.

Bij een uitslag die sterk afwijkt van de gangbare waarden, wordt de uitslag ook direct telefonisch aan uw zorgverlener doorgegeven. Wanneer daar aanleiding toe is, zal deze contact met u opnemen om de uitslag en de vervolgstappen met u te bespreken.