Cliënttevredenheidsonderzoek 2014

Eéns per twee jaar vragen wij onze cliënten naar hun ervaringen rond de bloedafnames in de poliklinieken en de afnamelocaties. De bloedafnames worden uitgevoerd op verzoek van onder andere de huisarts, de specialist, of een andere zorgverlener. De afgenomen bloedmonsters worden in de ziekenhuislaboratoria in Leeuwarden, Heerenveen of Sneek onderzocht en doorgaans beschikt de huisarts of specialist al de volgende dag over de uitslag van het onderzoek.

Eind 2014 is aan cliënten, op een ten opzichte van voorgaande jaren uniforme en vergelijkbare wijze, gevraagd naar hun tevredenheid in het algemeen, hun mening over de bereikbaarheid, het bezoek en de behandeling en de wachttijden. Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd.

Onderstaand de resultaten van de enquête, gehouden in het najaar van 2014.