CORONA

Beslisboom voor patiënten

Beslisboom voor zorgverleners

Maatregelen tegen het corona-virus
(COVID-19)

1 oktober 2020

Om uw bezoek, en dat van andere cliënten, zo veilig mogelijk te laten verlopen, hanteren we een aantal voorzorgsmaatregelen. Welke dat zijn, wat deze voor u betekenen en wat wij hierin doen, leest u op deze pagina.

Maak altijd een afspraak (ook voor bloedafname)

Voor alle onderzoeken bij Certe moet u vooraf een afspraak maken. Dit geldt ook voor bloedafname, controle INR-waarde en het inleveren van lichaamsmaterialen. Een afspraak maakt u eenvoudig via onze online afsprakenplanner.  Op deze manier houden we 1,5 meter afstand, voorkomen we wachtrijen en te volle wachtruimtes. Bovendien bepaalt u zelf naar welke locatie u komt en op welk tijdstip, zodat u niet lang hoeft te wachten.

Wanneer hoeft u geen afspraak te maken?
In onderstaande gevallen kunt u bij ons terecht zonder afspraak.
Het gaat hier om de locaties in ziekenhuizen.

 • Er sprake is van spoed (cito). Uw huisarts bepaalt dit.
 • Het onderzoek sluit aan op een afspraak met een specialist van het ziekenhuis.
 • Er bijzondere eisen zijn gesteld aan het onderzoek, bijvoorbeeld een strikte tijdsaanduiding.

Kom niet naar onze locatie bij corona-gerelateerde klachten
Samen zijn we verantwoordelijk voor onze veiligheid en gezondheid.  Daarom vragen we van u om niet naar een locatie te komen als:

 • U corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten/niezen, verkoudheid of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • U de afgelopen 2 weken contact heeft gehad met iemand die (mogelijk) besmet is met het coronavirus.
 • U de afgelopen 2 weken in een land bent geweest met code oranje of rood.

Als u twijfelt of u wel of niet kunt komen voor een onderzoek, neem dan contact op met uw huisarts of de Trombosedienst. In overleg bepalen we of uw onderzoek verplaatst wordt of dat er een aparte afspraak komt met extra beschermende maatregelen.

Moet ik een mondkapje dragen?
Het dragen van een neus-mondkapje is verplicht. Daarnaast vragen we u bij een bezoek aan onze locaties rekening te houden met andere voorzorgsmaatregelen, zoals voldoende afstand houden, handen desinfecteren, en niet te komen als u corona-gerelateerde klachten heeft. 

Wat vragen we van u als u bij één van onze locaties bent?

 1. Kom naar een locatie als u geen corona-gerelateerde klachten heeft.
 2. Kom maximaal 5 minuten voor uw afspraak naar binnen.
 3. Kom alleen naar uw afspraak. Laat een eventuele begeleider buiten wachten, als dat kan.
 4. Draag een mondkapje (mond-/neusmasker).
 5. Volg de looproutes op de locatie.
 6. Volg de aangegeven instructies op, waaronder het desinfecteren van uw handen.
 7. Houd 1,5 meter afstand. Ook in de wachtruimtes.

  Wat doen HAL Friesland medewerkers voor uw veiligheid?
  Onze medewerkers werken volgens de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM en de overheid om verdere verspreiding te voorkomen.
  We werken daarom:

  • volgens de hygiëneprotocollen (o.a. handen wassen);
  • achter spatschermen;
  • met een mondkapje op.

  En natuurlijk geldt dat medewerkers met corona-gerelateerde klachten thuis blijven.