CORONA

Beslisboom voor patiënten

Beslisboom voor zorgverleners

Informatie voor  patiënten rond Corona-virus (COVID-19)

Maatregelen rond Corona-virus (COVID-19)

20 mei, 2020


We nemen extra maatregelen tegen het Corona-virus. Op deze pagina vindt u alle informatie en wat deze maatregelen voor u betekenen.

Wij vragen u onze locaties niet te bezoeken wanneer u één van de volgende klachten heeft:

 • Bent u (neus)verkouden?
 • Hoest of niest u?
 • Heeft u benauwdheidsklachten?
 • Heeft u koorts (meer dan 38 graden)?
 • Heeft u een huisgenoot met koorts of bovenstaande klachten?
 • Bent u in contact geweest met iemand die mogelijk het Corona-virus heeft?
 • Bent u korter dan 14 dagen geleden in een gebied met veel besmettingen of in het buitenland geweest?

Neem dan eerst contact op met uw huisarts voordat u naar een locatie van Certe komt.

Traige aan de deur.

HAL Friesland voert triage uit aan de deur. Hebt u geen klachten, dan bent u welkom. Bij klachten die met het Corona-virus te maken kunnen hebben, mag u onze locatie niet betreden en verwijzen wij u terug naar uw huisarts of specialist. Deze maatregel nemen we om onze klanten en medewerkers te beschermen. We rekenen op uw begrip en medewerking.

Kom, als het kan, alleen naar een locatie.

Bent u cliënt van de trombosedienst en komt u voor controle van uw INR waarde?

 • Heeft klachten van neusverkoudheid, koorts (meer dan 38 graden) en/of hoesten of benauwdheidsklachten?
 • Bent u in een risicogebied geweest en/of in een gebied waar veel besmettingen zijn of zijn geweest (bijvoorbeeld Noord-Brabant/Limburg).
 • Of bent u in contact geweest met een patiënt met het Corona-virus? Blijf dan thuis en bezoek onze locatie NIET, neem telefonisch contact op met de Certe Trombosedienst via 088 – 23 07 150. 

   Lifelines-onderzoek

   De onderzoekslocaties zijn tot nader order gesloten i.v.m. het coronavirus. De geplande afspraken van deelnemers in die periode worden geannuleerd. Zie voor meer informatie Lifelines.nl.

    

   Informatie voor zorgverleners rond Corona-virus (COVID-19)

   In het tempo waarin het Coronavirus zich over Nederland verspreidt, wordt het steeds moeilijker vast te stellen of patiënten met klachten als neusverkoudheid, hoesten of koorts geïnfecteerd zijn. Voor het op grote schaal testen van mensen ontbreekt de capaciteit en de middelen.
   Om patiënten en zorgmedewerkers zo goed mogelijk te beschermen nemen wij de volgende maatregelen:

   Onderzoek voor patiënten die:

   • verkoudheidsklachten, hoesten met of zonder koorts hebben
   • recent in een risicogebied geweest zijn
   • of in contact zijn geweest met een bewezen patiënt met COVID-19

    kan niet door ons in behandeling worden genomen. Aan deze patiënten wordt de toegang tot spreekuurlocaties van Certe en HAL Friesland ontzegd aan de hand van triage door onze medewerkers. Patiënten worden (terug)verwezen naar de behandelend arts.

   1. Bloedafname thuis van patiënten met bovenstaande klachten wordt niet standaard meer uitgevoerd.
   2. Mocht bloedafname bij patiënten met bovengenoemde klachten toch medisch noodzakelijk zijn, dan vragen wij u dat te overleggen met de dienstdoende klinische chemicus (088 -2370758). In dat geval wordt via een speciaal protocol voor bloedafname thuis gehandeld.
   3. Ketenzorg wordt tot nadere berichtgeving niet meer aangeboden (zie onze brief van 13 maart). Lopende afspraken en recent verstuurde oproepen voor bloedafname voor ketenzorg zijn door ons afgezegd.
   4. De trombosedienst streeft er naar patiënten zo lang mogelijk te voorzien van een doseeradvies. Mocht INR-afname tijdelijk niet mogelijk zijn, dan wordt patiënt door gedoseerd indien dit medisch verantwoordelijk is. Mocht INR-afname toch noodzakelijk zijn, dan zullen we de patiënt thuis bezoeken voor INR-bepaling volgens aangepast protocol.
   5. Overweeg in alle gevallen of diagnostiek echt noodzakelijk is of uitgesteld kan worden. Dit geldt ook voor aanvragen via COLAB en voor praktijken die zelf bloed afnemen.Bloedafname-locaties
   6. Logistiek – transport
   7. Onze eigen locaties voor bloedafname blijven vooralsnog open voor medisch noodzakelijke diagnostiek. Ook streven we ernaar bloedafname-locaties die plaatsvinden in niet-zorg gerelateerde gebouwen of ruimtes open te houden. De meest actuele stand van zaken omtrent bloedafname-locaties kunt u vinden op de website van HAL-Friesland. Bloedafname-locaties in of bij VVT-instellingen worden (met oog op de kwetsbare doelgroep) gesloten. In incidentele gevallen kan dat op basis van lokale afwegingen anders zijn.

   Ons streven is onze chauffeurs de komende weken zo volledig mogelijk te laten rijden. Dit om medisch noodzakelijke diagnostiek wel uit te kunnen voeren. We nemen wel een aantal maatregelen om de veiligheid voor u en onze medewerkers zo maximaal mogelijk te garanderen. Daarom vragen u de materialen niet in de praktijk, maar buiten aan onze bode te overhandigen. De bode zal daarvoor vlak voordat hij of zij arriveert telefonisch contact opnemen met uw praktijk.

   Tot slot

   Nogmaals vragen wij u dringend om alle aanvragen voor diagnostiek zorgvuldig te evalueren op de noodzaak. Op onze websites proberen wij de meest actuele informatie ten aanzien van onze dienstverlening bij te houden.

   Zijn er bij in uw praktijk wijzigingen, wilt u ons daarvan, indien mogelijk, op de hoogte houden?

   Dit kan via relatiebeheer@izore.nl.

    

   Voorkom besmetting