Doorbelgrenzen

Resultaten die mogelijk samengaan met een levensbedreigende situatie worden doorgebeld, de zogenaamde doorbelgrenzen.

Deze grenzen zijn in 2019 bekrachtigd door de Huisartsenadviesraad van het HAL.

Doorbelgrenzen