Glucose Tolerantie Test

Binnenkort komt u naar de polikliniek in het ziekenhuis voor een glucose tolerantie test. Bij dit onderzoek krijgt de verloskundige of de huisarts een betere indruk van uw suikerstofwisseling.
Uw verloskundige of huisarts heeft met u besproken waarom dit onderzoek bij u wordt uitgevoerd.

Alleen op afspraak
De glucose tolerantie test wordt alleen op afspraak gedaan. U kunt eenvoudig een afspraak maken via deze website. De test vindt plaats op de bloedafnamepoli (laboratorium) in MCL (Leeuwarden: route 27 of Harlingen: route 9), Tjongerschans (route 14) of de polikliniek van de Sionsberg in Dokkum.

Nuchter
U moet de proef nuchter ondergaan, dat wil zeggen dat u de avond voor het onderzoek vanaf 22.00 uur niet meer mag eten en drinken, met uitzondering van water. U mag niet roken tijdens het onderzoek en geen kauwgom of vergelijkbare snoepwaar gebruiken.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt twee uur. Daarom raden we u aan iets te lezen mee te nemen of iets anders wat u afleiding geeft. Vanaf het begin van het onderzoek tot het einde ervan moet u zoveel mogelijk rustig blijven zitten. Tijdens het onderzoek moet u nuchter blijven en meteen na de laatste prik mag u weer eten. Het is verstandig om eten mee te nemen.

Het onderzoek
Tijdens het hele onderzoek moet u zich rustig houden. Het onderzoek start met een bloedafname. Meteen na deze bloedafname krijgt u een glas suikerwater, dit moet u binnen 5 minuten leeg drinken. Twee uur na het drinken van het suikerwater vindt er weer een bloedafname voor de bloedsuikerbepaling plaats. Na deze bloedafname mag u weer eten en drinken en kunt u naar huis gaan.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt gerapporteerd aan de verloskundige of huisarts. Daarna krijgt u de uitslag van de verloskundige of huisarts die de test voor u heeft aangevraagd. Hoe u de uitslag krijgt hoort u van de verloskundige of huisarts.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderzoek, neemt u dan contact op met uw huisarts. Heeft u vragen, problemen met invullen of wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Dat kan op via de website van Certe.