HAL Bulletins

Met ingang van juli 2017 is de digitale HAL-Nieuwsbrief in de plaats gekomen van de HAL-bulletins als PDF bestand. U kunt deze niet meer downloaden. Klik op de betreffende link om de nieuwsbrief te lezen..

Hal-Nieuwsbrief voorjaar 2017 met de onderwerpen:

  • Spirometrie voor COPD/Astma patiënten
  • Tarieven en kostenberekening
  • Aanpassing aanvraagformulier
  • Occult bloed in feces
  • Prikposten op de praktijk website
  • Resultaten huisartsenequête

Via de onderstaande links kunt u de voorgaande HAL-bulletins als PDF bestand inzien en downloaden.

December 2016, met de onderwerpen:

1. Nieuwe website!
2. Invullen aanvraagformulier
3. Niet thuis
4. D-dimeer sneltest

Oktober 2016, met de onderwerpen:

1. NTproBNP wordt ng/L
2. App voor HAP met NZa tarieven
3. Nieuwe website
4. Huisbezoeken
5. Uitslagen doorgeven na 17.00 uur; bv D-dimeer
6. Indrukken aanvrager-gegevens op aanvraagformulier

April 2016, met de onderwerpen:

1. Spirometrie via HAL
2. Aanvraagformulier‘op naam’
3. Thuisafname van CRP
4. Kort nieuws
5. D-dimeer sneltest niet leverbaar
6. CCKL Accreditatie verlengd

December 2015, met de onderwerpen:

1. Grootste risico in de laboratoriumdiagnostiek 2015
2. 5 eenvoudige manieren om de kwaliteit van aanvragen te verbeteren in 2016
3. Patiëntgegevens op aanvraagformulier *TIPS & TRICKS*
4. Kort nieuws
5. HAL-aanvraagformulier voordrukken met ordergegevens

September 2015, met de onderwerpen:

1. Klanttevredenheidsonderzoek 2015
2. Tarieven
3. Kort nieuws
4. HbA1c filterkaartjes
5. Spoed set bloedafname

April 2015, met de onderwerpen:
1. Diagnostisch Toets Overleg – DOEN!
2. Wijziging faxformulier POCT uitslagen
3. Nieuws van Izore: Een lang respiratoir seizoen
4. Kort nieuws
5. Aanvraagformulier

December 2014, met de onderwerpen:
1. eGFR berekening met nieuwe formule: CKD-EPI
2. Invullen aanvraagformulier
3. Mutaties en aanmelden digitale nieuwsbrief
4. Opmerkingen/vragen HAL aanvraagformulier