Betrouwbaarheid informatieketen

Het HAL wil de betrouwbaarheid van de informatieketen verbeteren. De eerste stap daarin is het voordrukken van de gegevens van de aanvrager op het aanvraagformulier. De pilot hiervoor heeft veel positieve reacties opgeleverd!

Handgeschreven of gestempelde gegevens zijn niet goed (eenduidig) leesbaar of verwerkbaar. Stempels die niet goed gedrukt zijn, op de kop staan, of een aanvraag met alleen een naam van de arts en geen verdere informatie. Ook zijn er meerdere huisartsen met (deels) dezelfde achternaam. Hierdoor kunnen bij de invoer van de aanvraag fouten ontstaan in het kiezen van de juiste aanvrager. Na de keuze van de aanvrager óp naam’ koppelt het systeem de aanvraag aan de AGB-code van de  aanvrager. Op basis van deze AGB-code worden de resultaten naar het HIS van aanvrager gestuurd.

In de aanloop naar verdergaand elektronisch aanvragen, gaan wij nu eerst de aanvraagformulieren in het drukproces voorzien van uw gegevens, inclusief de AGB-code. Zie hiervoor het voorbeeld onder dit bericht. Hiervoor worden de gegevens gebruikt zoals die bekend zijn in het AGB-register. Het resultaat daarvan is dat bij de invoer van de aanvraag de AGB-(bar)code gescand wordt en daarmee altijd de juiste terugkoppeling gegarandeerd wordt. Dit geldt voor de aanvragen die in de ziekenhuislaboratoria van Heerenveen, Leeuwarden en Sneek geanalyseerd worden.

Met deze aanpassing wordt het bestellen van alle materialen ook vereenvoudigd. In het oude systeem moet de arts alle NAW-gegevens invoeren, in het nieuwe systeem wordt gestart met het invoeren van de AGB-code en de postcode van de aanvrager. Vervolgens worden de bijbehorende gegevens gepresenteerd en, indien akkoord, kunt u verder gaan met de bestelling.

Wij begrijpen dat voor praktijken met meerdere artsen/aanvragers deze methode wellicht vragen oproept voor de interne formulierenlogistiek. Wij zijn er echter van overtuigd dat het primaire belang de juistheid van gegevensuitwisseling is en dat we met elkaar voor dergelijk uitdagingen de juiste oplossing zullen vinden.

kop_nieuw_23112016