Wijziging eenheden NT-proBNP

NT-proBNP wordt op dit moment gerapporteerd in SI eenheden (pmol/L). De meeste richtlijnen voor cardiologen en huisartsen die recent zijn uitgekomen, zijn echter gebaseerd op beslisgrenzen in conventionele eenheden (ng/L).

Om de interpretatie van de uitslagen eenduidiger te maken en harmonisatie te bereiken in NoordNederland, mzullen wij m.i.v. 26 september 2016 NT-proBNP gaan rapporteren in conventionele eenheden (ng/L). Gedurende de eerste maand zullen wij NT-proBNP zowel in oude als nieuwe eenheden rapporteren met de daarbij behorende afkapwaarden. Met behulp van de volgende formule kunnen resultaten in de ouden eenheden worden omgerekend naar de nieuwe eenheden: Uitslag ng/L = 8,475 x uitslag pmol/L.

Bij de nieuwe eenheid worden geen (leeftijdsafhankelijke) referentiewaarden gerapporteerd, alleen een klinisch relevante afkapwaarde. Deze afkapwaarde is: < 125 ng/L.

Voor de interpretatie van de uitslagen zijn de volgende afkapwaarden van belang.

Hartfalen onwaarschijnlijk bij:

  • Geleidelijk ontstane klachten, NT-proBNP < 125 ng/L
  • Acuut ontstane klachten, NT-proBNP < 300 ng/L

Hartfalen waarschijnlijk:

  • 0 – 50 jaar, NT-proBNP > 450 ng/L
  • 50 – 75 jaar, NT-proBNP > 900 ng/L
  • > 75 jaar, NT-proBNP > 1800 ng/L

Bij een verhoogde waarde wordt als commentaar gerapporteerd:
Verhoogd NT-proBNP: hartfalen is een van de mogelijke oorzaken.

Opmerking: doordat bij de nieuwe eenheden geen leeftijdsafhankelijke referentiewaarden worden gehanteerd, maar een afkapwaarde, kan het voorkomen dat een uitslag die in de oude eenheden als ‘normaal’ werd gerapporteerd, nu verhoogd t.o.v. de afkapwaarde wordt gerapporteerd.

Informatie:
dr. W. Ferket-Franken Tel: 0515-488 505
drs. R.H.M. Peters Tel: 0513-685 750

PRIKPOSTENOVERZICHT

Hieronder treft u een overzicht aan van de dichtsbijzijnde prikposten van het regionaal Huisartsen Laboratorium Friesland.

Toon alleen open posten

Openingstijden

Klik op een prikpost voor de actuele openingstijden, het adres en de route vanaf uw locatie.

Geopend
Prikpost geopend
Geopend
Prikpost bijna gesloten
Geopend
Prikpost gesloten

Toon prikposten + openingstijden

Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Zaterdag