LESA: Rationeel aanvragen laboratoriumdiagnostiek

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’ is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Centra voor Medische Diagnostiek (SAN).

De LESA geeft richtlijnen voor de samenwerking tussen huisartsen en andere beroepsgroepen die in de eerste lijn werkzaam zijn en houdt daarbij rekening met de verschillen in taken en verantwoordelijkheden van de verschillende beroepsgroepen.

Download hier de LESA ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek‘ (PDF) van de NHG website.