Naamgeving micro-albumine

De meting van albumine in urine heet van oudsher de micro-albumine bepaling. Hiermee werd bedoeld dat er een kleine hoeveelheid albumine via de nieren verloren werd. Deze naam geeft echter ook wat verwarring, het is geen mini-albumine molecuul. In de laatst herziene versies van diverse richtlijnen, zien we dan ook dat de naam ‘micro-albumine’ vervangen wordt door ‘albumine in urine’. In lijn hiermee, zullen wij ook beginnen met het uitfaseren van de naam ‘micro-albumine’. Als eerste stap in deze, is de naam aangepast op de nieuwe versie van het aanvraagformulier en in het aanvraagformulier in COLAB. Voor de zomer passen we deze naam in de rapportage van de uitslagen aan.