Scholingen en nascholingen

Met geaccrediteerde (na)scholingen voor praktijkassistentes nemen wij hen mee in relevante onderwerpen voor diagnostiek in uw dagelijkse praktijk. Deze (na)scholingen zet HAL samen met huisartsen(groepen) op.

Naast informatieve presentaties door deskundigen, bestaat de nascholing ook uit interactieve workshops waarin deelnemers de theorie in praktijk kunnen brengen.

Nascholing ‘Aan de slag met anemie’
Tijdens deze scholing wordt er aandacht besteed aan de theorie en diagnostiek van anemie. De avond is opgedeeld in een plenair gedeelte met verschillende sprekers en een tweetal workshops.

Een huisarts behandelt anemie in de huisartsenpraktijk: triage en anamnese. Daarna volgt een gedeelte over de diagnostiek door de klinisch chemicus van Certe: aanvraag, interpretatie en vervolg onderzoek op het laboratorium.

In een van de workshops worden voorbeelden van anemie uit de praktijk behandeld in de vorm van casuïstiek. in de andere workshop wordt aandacht besteed aan een betrouwbare Hb meting: hoe kan de vingerprik het beste worden uitgevoerd en aan het gebruik en onderhoud van de Hb meter in de huisartsenpraktijk.

Alle trainingen beginnen om 19.00 uur en eindigen om ongeveer 21.30 uur. De nascholing is geaccrediteerd voor 2 punten (NVDA).

Mocht u interesse hebben in een andere scholing of vragen m.b.t. scholingen, neemt u dan contact op met onze relatiebeheerder Harriët Wijnstra.

Kosten
De kosten zijn 35 euro per persoon.

Donderdag 28 maart is vol.