Scholingen en nascholingen

Met geaccrediteerde (na)scholingen voor praktijkassistentes nemen wij hen mee in relevante onderwerpen voor diagnostiek in uw dagelijkse praktijk. Deze (na)scholingen zet HAL samen met huisartsen(groepen) op.

Naast informatieve presentaties door deskundigen, bestaat de nascholing ook uit interactieve workshops waarin deelnemers de theorie in praktijk kunnen brengen.

 

DE NASCHOLING VAN DE SCHILDKLIERPROBLEMATIEK EN RONDLEIDING GAAT IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS NIET DOOR.

ER WORDT GEKEKEN OF HET IN HET NAJAAR PLAATS KAN VINDEN.

BEDANKT VOOR UW BEGRIP.

 

Nascholing Schildklierproblematiek en rondleiding klinisch chemisch laboratorium Certe MCL in Leeuwarden.

In deze nascholing wordt dieper ingegaan op de oorzaken, gevolgen en de diagnostiek van schildklierproblematiek. Aan bod komen de functie van de schildklier, de klachten, het onderzoek in de huisartsenpraktijk, diagnostiek en behandeling. Dit wordt aangevuld met informatie over het correct invullen van het laboratorium aanvraagformulier en wanneer je wat moet aanvragen.

Aansluitend op de nascholing is er een rondleiding over het klinisch chemisch laboratorium van Certe in het MCL.