Tarieven en kostenberekening

Over onze tarieven en op welke wijze deze tot stand zijn gekomen.

Het HAL levert laboratoriumdiagnostiek op aanvraag van uw zorgverlener. De tarieven in het overzicht zijn door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) vastgestelde maximum tarieven. De kosten van laboratorium- diagnostiek, aangevraagd door uw eerstelijns zorgverlener (huisarts, verloskundige, etc), kunnen gevolgen hebben voor uw eigen risico. Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar een korting hanteert op de NZa tarieven.

In de onderstaande kostenberekening zijn de tarieven verwerkt zoals die voor het laatst door de NZa zijn gepubliceerd. De tarieven zijn exclusief de kosten voor:

  • Afname poli/prikpost: Deze toeslag geldt bloedafnames in de ziekenhuispoli’s of op één van de prikposten van het HAL.
  • Afname thuis: Deze toeslag geldt wanneer het HAL op verzoek van uw zorgverlener bij u thuis bloed komt afnemen.
  • Afname huisarts: Dit tarief geldt voor bloedafname door de assistente van de huisarts (dus niet door een medewerker van HAL). Dit zijn de kosten zonder de kosten van het consult tarief van uw zorgverlener.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de kostenberekening is samengesteld, kunnen door tariefwijzigingen afwijkingen ontstaan. De informatie is indicatief en u kunt hieraan geen rechten ontlenen. Begin de kostenberekening met de keuze voor een afname op een prikpost/poli, bij u thuis of bij uw huisarts en voeg daarna met de + knop de aangevraagde onderzoeken toe.