Organisatie


Stichting Regionaal Huisartsen Laboratorium Friesland is sinds 1 januari 2019 bestuurlijk gefuseerd met Certe.

De Raad van Toezicht van Certe bestaat uit:

  • dr. M.A. Dutrée (voorzitter)
  • prof. dr. T. van der Molen
  • dr. R.J. Roorda MBA
  • F. Kuik
  • drs. ir. J.C. Lens

De Raad van Bestuur van Certe bestaat uit:

  • drs. J.H.R. (Harjan) van Dam MSc

De dagelijkse leiding van HAL Friesland is in handen van J. (Jacob) Dijkstra.
Hij neemt als directeur Izore en HAL Friesland zitting in de directie van Certe.

De Algemene Voorwaarden Dienstverlening Certe zijn van toepassing op de dienstverlening van HAL Friesland. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Certe.