Patiënt

Om de oorzaak van lichamelijke klachten of ziekten vast te stellen is het laboratoriumonderzoek een belangrijk hulpmiddel voor huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners. In uw bloed, urine of ontlasting kunnen in het klinisch chemisch laboratorium verschillende onderzoeken worden gedaan. Het laboratoriumonderzoek kan helpen om de voortgang/verloop van uw ziekte, behandeling of genezingsproces te volgen.

Uw zorgverlener bepaalt op basis van uw klachten en eventuele ziektegeschiedenis welk onderzoek zinvol voor u is. Wanneer uw zorgverlener onderzoek wil laten doen in uw bloed, urine of ontlasting, dan geeft uw zorgverlener u een aanvraagformulier mee dat u meeneemt naar de afnamelocatie.


Voornemen tot overdracht activiteiten HAL Friesland in de regio Zuidwest Friesland

Eind 2018 is HAL Friesland bestuurlijk gefuseerd met Certe, waarbij HAL Friesland en Izore samen de dienstverlening naar de 1ste lijn in Friesland verzorgen. Dit heeft ertoe geleid dat de Antonius Zorggroep de aansluiting bij het HAL Friesland heeft heroverwogen. Nadat de Antonius Zorggroep haar deelname heeft beëindigd per 1 januari 2019, hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen HAL Friesland en Antonius zorgroep. Beide partijen zijn tot de conclusie zijn gekomen dat de Antonius Zorggroep de activiteiten van HAL Friesland in de regio Zuidwest Friesland gaat overnemen. Het gaat om een overgang van onderneming, waarbij de activiteiten en de huidige medewerkers van het HAL Friesland in de regio Zuidwest Friesland overgaan naar de Antonius Zorggroep. Dit verzoek zal worden voorgelegd aan de NZa. 

Wat merkt u van deze overname?

Cliënten en patiënten zullen in de praktijk niets van deze overgang merken. De huidige dienstverlening in de regio Zuidwest Friesland wordt gecontinueerd. Patiënten kunnen op dezelfde locaties terecht als voorheen. De dienstverlening blijft dichtbij: in ziekenhuizen, spreekuurlocaties of bij de huisarts. De bij u bekende adressen blijven bestaan.

Naar verwachting zal de overname begin 2020 plaatsvinden.

Bent u cliënt of patiënt en hebt u opmerkingen of vragen over dit voorgenomen besluit? Dan kunt u deze aan ons kenbaar maken via het email-adres: info@hal.frl.