Bestelling HAL-materialen en diensten

Het bestelproces is, zoals eerder aangekondigd, verbeterd en vereenvoudigd. In de nieuwe situatie hoeft u niet meer alle benodigde NAW-informatie in te voeren maar volstaat het aanmelden voor een bestelling met uw (persoonlijke) AGB-code en de daarbij behorende postcode. Voer daarvoor op de bestelpagina uw 8-cijferige AGB-code en de bij deze registratie behorende postcode (zonder spatie) in. Vervolgens kunt u de materialen en diensten die u van het HAL gewend bent bestellen.

Aanvraagformulieren worden bedrukt met uw aanvrager-gegevens en AGB-code, zoals in onderstaand voorbeeld. Door het scannen van de AGB-barcode ontstaat een 100% koppeling tussen de aanvraag en het HIS waar de resultaten van de analyse naar worden teruggestuurd.

De aflevering van de bestelde materialen kan maximaal vijf werkdagen bedragen.

kop_nieuw_23112016