POCT d-dimeer stand van zaken

De D-dimeer test: klinische validatie is noodzakelijk
Er zijn veel D-dimeer testen op de markt, maar vaak zijn ze niet klinisch gevalideerd. Helaas zijn de uitslagen van de verschillende D-dimeer testen ook niet goed vergelijkbaar. Dat betekent dat de test niet zomaar toegepast kan worden in combinatie met de risicoscores uit de NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie. Bij een POCT D-dimeer test die niet klinisch is gevalideerd bestaat het risico op meer foutief-positieve of meer foutief-negatieve uitslagen dan met de laboratoriummethode, met alle gevolgen van dien.

De EVA-studie: klinische validatie makkelijker gemaakt
De EVA-studie (Evaluation of biomarkers in VTE study) is opgezet vanuit het Julius Centrum om klinische validatie van markers voor DVT/LE te faciliteren, dus ook klinische validatie van D-dimeertesten. Velen van u hebben reeds meegewerkt aan deze studie door een patiënt met (lage) verdenking DVT/LE niet alleen te (laten) prikken voor D-dimeer, maar ook een begeleidend formulier in te sturen. Bij deze patiënten hebben wij extra plasmamonsters afgenomen en opgestuurd voor opslag in de Biobank van het UMC Utrecht ten behoeve van de EVA-studie. Deze plasmamonsters zijn door de onderzoekers gebruikt om POCT D-dimeerapparaten te valideren. De Werkgroep EVA vindt alle 5 apparaten geschikt voor de volgende stap.

Pilot implementatie POCT D-dimeer: Certe en samenwerkingspartners in Noord-Nederland
De Werkgroep EVA heeft Certe benaderd om de implementatie bij huisartsen in Noord-Nederland te faciliteren in de vorm van een pilot. Wij werken mee aan deze pilot. Veilige implementatie behoeft data van capillaire afnames in huisartsensettingen naast de nu beschikbare data van plasmamonsters gemeten in een laboratoriumsetting. Wij gaan de komende maanden de samenwerking opzoeken met huisartsen(coöperaties) en zorgverzekeraars in de regio. Alle relevante aspecten zullen met onze partners voor deze pilot uitgebreid besproken worden. Hopelijk kunnen wij binnenkort op een veilige manier de D-dimeer als POCT bij een pilotgroep uitzetten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

·         Willeke Ferket-Franken, klinisch chemicus 1e lijns POCT Friesland     06 – 23 06 75 50

·         Harriet Wijnstra, relatiebeheerder                                                                06 – 10 00 75 55