Privacy

Het HAL is door uw zorgverlener verzocht om bloedafname uit te voeren voor laboratoriumonderzoek van uw lichaamseigen materiaal. De resultaten rapporteren wij aan de aanvragende zorgverlener.  Dat betekent dat wij werken met uw persoonsgegevens.

Om de veiligheid van uw gegevens te borgen werkt het HAL volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De rechten en plichten zijn opgenomen in een privacyverklaring.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal (vooral bloed) wordt afgenomen ten behoeve van onderzoek en behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het laboratorium van het ziekenhuis in Leeuwarden, Heerenveen of Sneek. Het materiaal dat na analyse overblijft, kan voor kwaliteitscontrole of toegepast onderzoek gebruikt worden. Dit gebeurt anoniem, waardoor niet kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig. Indien er van uw kant bezwaren zijn tegen het nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dat aangeven aan uw zorgverlener of bij de bloedafname.

Het HAL en de laboratoria voldoen aan de ‘Code Goed Gebruik’ van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen, mei 2011. Deze code is hier te downloaden. Het HAL is onder nummer m 1206721opgenomen in het ‘meldingenregister’ van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), het uitvoeringsorgaan van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Privacy op priklocaties

Het HAL heeft priklocaties in de provincie waarmee het HAL de zorg in de regio zo dicht mogelijk bij de patiënt wil houden. Op deze priklocatie streeft het HAL er naar de privacy van u te waarborgen.

Heeft privacy een absolute prioriteit voor u dan kunt u gebruikmaken van een afgesloten kamer op de prikpoli’s van de ziekenhuizen. Tevens kunt u op een zitting aangeven dat u graag als laatste geprikt wilt worden zodat er geen andere patienten meer aanwezig zijn.

Contact

Heeft u vragen over hoe HAL Friesland met privacy omgaat? HAL Friesland heeft in samenweking met Certe een Information Security Officer waarmee u contact kunt opnemen:

info@certe.nl

Tel: 088 – 23 70 100

 

En een Functionaris Gegevensbescherming:

Gunnar Andriesse

functionarisgegevensbescherming@certe.nl

Tel: 088 – 23 71 100