Veelgestelde vragen

Waarom moet ik bloed laten afnemen?
Dit gebeurt op verzoek van uw zorgverlener om de oorzaak van uw klacht of ziekte vast te stellen, of om de voortgang van uw ziekte, behandeling of genezingsproces te volgen.

Wie vult het aanvraagformulier in?
Van uw zorgverlener ontvangt u het formulier waarop aangegeven is welk onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn met uw persoonlijke gegevens, inclusief het BSN, de gegevens van de aanvrager en uw zorgverzekering.

Belangrijk: controleer vooraf of uw persoonlijke gegevens op het aanvraagformulier compleet en actueel zijn en vul deze eventueel aan.

Mag het aanvraag formulier ook door mijzelf worden ingevuld?
Nee, het formulier moet door de zorgverlener worden ingevuld. De persoonlijke gegevens mag u wel corrigeren of aanvullen.

Op welke locatie kan ik bloed laten afnemen?
Voor de bloedafname kunt u terecht op de prikpoli’s in de ziekenhuizen in Dokkum, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden of in een afnamelocatie bij u in de regio. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dit kan door op de oranje knop op de homepage van deze website te klikken. U vindt alle locaties en de openingstijden op de prikpostenkaart.

Wordt er thuis ook bloed afgenomen?
Indien noodzakelijk kan de zorgverlener besluiten bloedafname aan huis aan te vragen. Uw zorgverlener neemt daarvoor contact op met het HAL, maakt een afspraak en laat aan u weten wanneer een medewerker van het HAL u komt bezoeken.

Ik moet nuchter blijven voor de bloed afname. Wat houdt dat in?
Het kan zijn dat u voor een bepaald onderzoek tijdens de bloedafname nuchter moet zijn. Uw zorgverlener heeft dat met u besproken en het is uiteraard ook op het aanvraagformulier aangegeven. ‘Nuchter’ houdt in dat u op de dag voorafgaand aan de bloedafname na 22:00 uur geen voedsel meer mag innemen. Alleen water is toegestaan. Gedurende deze periode is roken niet toegestaan.

Moet ik ook een legitimatie bewijs meenemen?
Het is wettelijk verplicht dat zorgverleners, in ons geval de HAL medewerker, de identiteit van de patiënt vast moet stellen op basis van de gegevens op het aanvraagformulier en het legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

Hoe gaat de bloedafname in zijn werk?
Voorafgaand aan de bloedafname worden uw gegevens gecontroleerd. Uw geboortedatum wordt gevraagd en u dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). De medewerker van het HAL neemt meestal enkele buisjes bloed af via een ader aan de binnenkant (de plooi) van de elleboog. De naald is steriel en wordt eenmalig gebruikt. Na de bloedafname wordt het wondje afgedekt met een watje. De medewerker zal u vragen het watje goed aan te drukken totdat het bloeden gestopt is.

Het aanvraagformulier en de afgenomen materialen worden voorzien van een unieke codering. Daardoor is op elk moment in het vervolgproces de kans op verwisseling minimaal .

Waar wordt het bloed en/of urine onderzocht?
Het verzamelde materiaal wordt in het regionale ziekenhuislaboratorium geanalyseerd.

Wanneer is de uitslag bekend?
De uitslag wordt binnen enkele werkdagen elektronisch aan uw zorgverlener toegestuurd. Deze heeft met u afgesproken wanneer de uitslag met u besproken wordt. Bij een uitslag die sterk afwijkt van de normaliter te verwachten resultaat, wordt de uitslag direct telefonisch met de zorgverlener besproken.

Kan ik ook naar het HAL of het ziekenhuislaboratorium bellen voor de uitslag?
Nee, de uitslag wordt niet aan u doorgegeven. Hiervoor moet u contact opnemen met de zorgverlener die het onderzoek heeft aangevraagd.

Kan iemand anders ook mijn uitslag bekijken?
Nee, patiëntgegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en andere in ons land geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy behandeld. Uw uitslagen kunnen indien nodig worden bekeken door de medisch specialisten van het ziekenhuis waar uw bloedonderzoek heeft plaatsgevonden.

Indien door ons onderzoek wordt uitbesteed aan een andere instantie, zullen wij alleen de voor dit onderzoek noodzakelijke informatie doorgegeven. Het HAL werkt samen met laboratoria waarvan bekend is dat zij zorgvuldig omgaan met persoonsgebonden gegevens.

Als ik een klacht heb waar kan ik dat melden?

Hier vindt u meer informatie.