Zorgverlener

Zorgverleners, dus ook de HAL medewerk(st)ers, zijn wettelijk verplicht patiënten te identificeren. Daarom dient de patiënt zich bij een bloedafname te kunnen legitimeren, waardoor vastgesteld kan worden dat het om dezelfde patiënt gaat waarvoor de aanvraag is ingediend. Het BSN waarmee de patiënt in het HIS is ingeschreven is daar de wettelijk voorgeschreven koppeling voor. Het is dus NIET de bedoeling dat de patiënt het BSN zelf invult. Als de patiënt niet in staat is zich te legitimeren, vindt identificatie plaats door de inzet van een derde persoon zoals de arts, familie of een verpleegkundige.

De aanvrager dient het aanvraagformulier volledig in te vullen op basis van de gegevens in het HIS. Zonder de hieronder genoemde gegevens kan een aanvraag niet in behandeling worden genomen:

  • naam + eventueel geboortenaam, voorletters
  • geboortedatum en geslacht
  • adresgegevens
  • zorgverzekeraar + inschrijfnummer
  • BSN (wettelijk verplicht)
  • aanvraagdatum
  • naam, adres en telefoonnumer aanvrager
  • indien mogelijk patiëntnummer

Indien een bloedafname (venapunctie) niet lukt, moet met de aanvrager overlegd kunnen worden over de verdere procedure!