Aanvraag-gegevens

Zorgverleners, dus ook de HAL medewerkers, zijn wettelijk verplicht patiënten te identificeren. Daarom moet de patiënt zich bij een bloedafname kunnen legitimeren, waardoor vastgesteld kan worden dat het om dezelfde patiënt gaat waarvoor de aanvraag is ingediend. Het BSN waarmee de patiënt in het HIS is ingeschreven is daar de wettelijk voorgeschreven koppeling voor. De zorgverlener moet het aanvraagformulier volledig invullen op basis van de gegevens in het HIS. Gebruik daarom bij voorkeur een sticker met patiëntgegevens (geen sticker medicijngebruik).

Als de patiënt niet in staat is zich te legitimeren vindt identificatie plaats door de inzet van een derde persoon zoals de zorgverlener, familie of een verpleegkundige.

Zonder de volgende gegevens kan een aanvraag niet in behandeling worden genomen:

  • BSN
  • Geboortedatum
  • Naam, geboortenaam en geslacht
  • Voornaam
  • Adres
  • Postcode, woonplaats
  • Zorgverzekering
  • Polisnummer

Indien een bloedafname door venapunctie niet lukt, moet met de zorgverlener overlegd kunnen worden over de verdere procedure. Mede daarvoor moeten ook de gegevens van de aanvrager volledig moeten zijn ingevuld. Gebruik bij voorkeur de op naam te bestellen aanvraagformulieren. Daarmee is de terugkoppeling naar uw HIS, op basis van de AGB-barcode, gegarandeerd.