Zorgverlenersportaal

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken.
Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven.
HAL Friesland geeft de zorgaanvragers de mogelijkheid om hun BIG nummer op het aanvraagformulier erbij op te zetten.
Voordat u de bestelling afrond zal er om het BIG nummer worden gevraagd. Dit is geheel op eigen verantwoording.

Aanvraagformulieren worden bedrukt met uw gegevens, de AGB-code in barcode en eventueel uw BIG registratienummer.

De aflevering van de bestelde materialen kan maximaal vijf werkdagen bedragen. Ondanks dat de verwerkingstijd van aanvraagformulieren kort is, kan het zijn dat bestelde materialen en aanvraagformulieren niet op dezelfde dag worden afgeleverd.