HAL Friesland: het huisartsen laboratorium bij u in de buurt

Het HAL voert voor zorgverleners (huisartsen, verloskundigen, specialisten, etc) in Friesland bloedonderzoeken uit. Al meer dan 40 jaar ondersteunt het HAL daarmee de zorgverleners in Friesland. Hiervoor is een netwerk opgezet van zo’n 100 locaties in Friesland waar u uw bloed kunt laten prikken. Voor iedere patiënt is er wel een mogelijkheid voor bloedafname in de buurt. Mocht het niet mogelijk zijn om naar een locatie te komen waar u uw bloed kunt laten prikken, dan komt het HAL bij de patiënt thuis om de bloedafname te doen. Naast laboratorium onderzoeken kunnen er ook longfunctieonderzoeken en hartritmediagnostiek worden uitgevoerd.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij het HAL en onze medewerkers zijn dan ook zeer vakkundig en professioneel in hun omgang met de patiënten.

Ga rechtstreeks naar de kaart met alle posten in Friesland waar u uw bloed kunt laten prikken > de kaart met bloedpriklocatie.

Zorgverlenersportaal

Patiënt: zoek hier een afnamelocatie

Dubbel-klik met de linker muisknop om in te zoomen, dubbel-klik met de rechter muisknop om uit te zoomen.

PRIKPOSTENOVERZICHT

Hieronder treft u een overzicht aan van de dichtsbijzijnde prikposten van het regionaal Huisartsen Laboratorium Friesland.

Toon alleen open posten

Openingstijden

Klik op een prikpost voor de actuele openingstijden, het adres en de route vanaf uw locatie.

Geopend
Prikpost geopend
Geopend
Prikpost bijna gesloten
Geopend
Prikpost gesloten

Toon prikposten + openingstijden

Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Zaterdag

Urineverzamelsysteem

geplaatst op: 12-09-2019

HAL Friesland introduceert een nieuw urineverzamelsysteem. Dit nieuwe systeem bestaat uit een urinepotje en een vacuümbuis. Nadat de patiënt het potje gevuld heeft, kan hij/zij de meegeleverde buis op een deksel van het potje drukken; de buis vult zich dan vanzelf met urine. Vervolgens hoeft de patiënt alleen de buis met urine in te leveren bij de prikpost (het urinepotje mag bij het restafval thuis). Hiermee wordt het transport van de urine naar het laboratorium, als ook het verwerken van de urine op het laboratorium een stuk gemakkelijker (de buis kan direct aan de apparatuur aangeboden worden).

Het nieuwe systeem is bedoeld ter vervanging van de urinepotjes die bij de prikposten ingeleverd moeten worden; zoals bijvoorbeeld voor albumine/kreatinine ratio onderzoek. Als urineonderzoek nodig is naar dysmorfe erytrocyten, dan is het nog steeds de bedoeling dat de patiënt dit zo snel mogelijk na afname bij een ziekenhuislocatie inlevert. Moet urine op de praktijk onderzocht worden met behulp van de urinestrip dan verzoeken wij de praktijken hiervoor de huidige potjes te blijven gebruiken.

U kunt het nieuwe urineverzamelsysteem vanaf heden bestellen via het zorgverlenersportaal.

Naamgeving micro-albumine

geplaatst op: 02-05-2019

De meting van albumine in urine heet van oudsher de micro-albumine bepaling. Hiermee werd bedoeld dat er een kleine hoeveelheid albumine via de nieren verloren werd. Deze naam geeft echter ook wat verwarring, het is geen mini-albumine molecuul. In de laatst herziene versies van diverse richtlijnen, zien we dan ook dat de naam ‘micro-albumine’ vervangen wordt door ‘albumine in urine’. In lijn hiermee, zullen wij ook beginnen met het uitfaseren van de naam ‘micro-albumine’. Als eerste stap in deze, is de naam aangepast op de nieuwe versie van het aanvraagformulier en in het aanvraagformulier in COLAB. Voor de zomer passen we deze naam in de rapportage van de uitslagen aan.

POCT d-dimeer stand van zaken

geplaatst op: 30-04-2019

De D-dimeer test: klinische validatie is noodzakelijk
Er zijn veel D-dimeer testen op de markt, maar vaak zijn ze niet klinisch gevalideerd. Helaas zijn de uitslagen van de verschillende D-dimeer testen ook niet goed vergelijkbaar. Dat betekent dat de test niet zomaar toegepast kan worden in combinatie met de risicoscores uit de NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie. Bij een POCT D-dimeer test die niet klinisch is gevalideerd bestaat het risico op meer foutief-positieve of meer foutief-negatieve uitslagen dan met de laboratoriummethode, met alle gevolgen van dien. lees meer.

Bloedafname binnen uw praktijk

Met 100 priklocaties is er voor uw patiënten wekelijks altijd wel een moment om bloed te laten afnemen bij u in de regio. HAL Friesland is voortdurend bezig zorg te dragen voor een optimaal netwerk van priklocaties in de provincie Friesland. Steeds vaker  wordt er ook bij de huisarts in de praktijk of in een gezondheidscentrum bloed af genomen.
HAL Friesland is zich er van bewust dat het serviceaanbod van bloedafname op de bestaande priklocaties soms niet toereikend genoeg is voor uw patiënten. Een alternatief hiervoor is door uw assistenten bloed te laten afnemen.

HAL Friesland kan u hierbij helpen door:

  • Opleiding van uw medewerkers in de huisartsenpraktijk. Deze instructie zal 1 tot 2 dagdelen duren.
  • Levering van de benodigde materialen voor de bloedafname en verzending.
  • Tijdig transport van bloedmonsters en ander te onderzoeken materiaal door een koeriersdienst. Deze haalt de monsters op afgesproken dag en tijd bij uw praktijk af. Voor spoedonderzoek wordt per situatie overleg gepleegd.
  • Rapportage van laboratoriumuitslagen op de gebruikelijke wijze.
  • Als u daartoe rechten hebt, vindt u in het zorgverlenersportaal u een overzicht van de bepalingen met daarbij de buizen die afgenomen dienen te worden, inclusief de nabehandeling en afnamevolgorde.

Wilt u hier informatie over of gezamelijk met HAL Friesland naar de mogelijkheden kijken naar de bloedafnametijden binnen uw regio, dan kunt u contact opnemen met onze relatiebeheerder (harriet@hal.frl).

Hartritmediagnostiek bij HAL

Telediagnostiek stelt artsen en specialisten in staat om een snellere diagnose te stellen. Hartritmestoornissen laten zich bijvoorbeeld slecht meten in de spreek- of behandelkamer doordat ze meestal niet voorspelbaar optreden. Juiste diagnose tijdig stellen is lastig omdat klachten onregelmatig en intimiterend optreden. Met behulp van hartritmediagnostiek wordt in 83% van de gevallen binnen 10 dagen een correcte diagnose gesteld. Voor meer informatie klikt u hier.

Uitbesteden spirometrie voor de diagnostiek of ketenzorg

Het uitbesteden van de spirometrie (diagnostisch en ketenzorg) is nu mogelijk voor iedere huisartsenpraktijk. Voor meer informatie over het uitbesteden van de spirometrie kunt u contact opnemen met de relatiebeheerder van het HAL Harriet Wijnstra, 06 1000 7555 of harriet@hal.frl.

De voorwaarden voor het uitbesteden van patiënten van ketenzorg Friesland  staat hier beschreven.

Identificatie is bij bloedafname verplicht voor jong en oud

Elk zorgverlener heeft de wettelijke plicht de identiteit van de patiënt vast te stellen. De HAL medewerker doet dat op basis van de gegevens op het aanvraagformulier en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart).

Iedereen, van jong tot oud, moet daarom bij elke bloedafname, op verzoek van onze medewerker, een geldig legitimatiebewijs én de zorgpas van de zorgverzekering kunnen tonen.