Afspraak maken voor bloedprikken en het inleveren van lichaamsmaterialen

– Deze pagina werkt het beste in Google Chrome –

Bent u doorverwezen om bloed te laten prikken? Of moet u lichaamsmaterialen inleveren?

Maak dan een afspraak. Dat kan eenvoudig via onze afsprakenplanner hieronder (klik op het oranje blok).

Lukt een afspraak maken via de digitale planner niet, dan kunt u bellen met 088 – 237 10 00. U kunt ons op werkdagen bereiken van 08.00 – 17.00 uur.

Wilt u uw afspraak annuleren, dan kan dat tot 24 uur van tevoren via info@certe.nl.

Om uw bezoek, en dat van andere cliënten, zo veilig mogelijk te laten verlopen, hanteren we een aantal voorzorgsmaatregelen. Welke dat zijn, wat deze voor u betekenen en wat wij hierin doen, leest u op deze pagina.

Voor afnamelocaties in Zuidwest Friesland kijk op www.mijnantonius.nl.

PRIKPOSTENOVERZICHT

Hieronder treft u een overzicht aan van de dichtsbijzijnde prikposten van het regionaal Huisartsen Laboratorium Friesland.

Toon alleen open posten

Openingstijden

Klik op een prikpost voor de actuele openingstijden, het adres en de route vanaf uw locatie.

Geopend
Prikpost geopend
Geopend
Prikpost bijna gesloten
Geopend
Prikpost gesloten

Toon prikposten + openingstijden

Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Zaterdag

HAL Friesland: het huisartsen laboratorium bij u in de buurt

HAL Friesland verzorgt de bloedafname voor zorgverleners (huisartsen, verloskundigen, specialisten, etc.) in Friesland. Hiervoor is een netwerk opgezet van locaties waar patiënten bloed kunnen laten prikken. Voor mensen die niet naar een van deze locaties kunnen komen, kunnen onze mederkers thuis de bloedafname doen. Naast laboratoriumonderzoeken voert HAL Friesland ook longfunctieonderzoeken uit. Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij het HAL en onze medewerkers zijn dan ook zeer vakkundig en professioneel in hun omgang met de patiënten.

Hoe herken ik een HAL Friesland-medewerker?

In de media is veel aandacht voor zogenaamde nep-bloedafnamemedewerkers.
Hoe herkent u een medewerker van HAL Friesland?

Een HAL-medewerker:

 • is herkenbaar aan HAL Friesland-kleding (en eventueel auto);
 • komt meestal alleen;
 • komt volgens afspraak/aankondiging;
 • vraagt u nooit om voor het bloed prikken of ander onderzoek te betalen;
 • vraagt u nooit om uw pin-gegevens.

Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via 058 – 288 84 05.

Zorgverlenersportaal

Maatregelen rond Corona-virus

geplaatst op: 12-03-2020

Maatregelen rond Corona-virus (COVID-19)

12 maart 2020

HAL Friesland doet zijn uiterste best om het nieuwe coronavirus buiten de deur te houden. Onze medewerkers zijn daarom goed voorbereid.  We hebben heldere  afspraken, waar nodig beschermende materialen en vooral kennis in huis van artsen-microbioloog en moleculair biologen.

Hoe gaan wij hier mee om?

Onze collega’s schudden geen handen meer om u te begroeten. Dit helpt mee te voorkomen dat we het virus verspreiden.

Ook u kunt helpen:

Let op:

Heeft u een (bloed)onderzoek bij HAL Friesland:

 • Bent u in een risicogebied geweest?
 • Of bent u in contact geweest met een patiënt met het coronavirus?
 • Of hebt u koorts met hoesten of benauwdheidsklachten? 
 • Dan vragen wij u nu geen bloed te laten afnemen of een ander onderzoek te ondergaan. Overleg eerst met uw huisarts of aanvragend arts over het (bloed)onderzoek. Mogelijk kan dit uitgesteld worden.

Urineverzamelsysteem

geplaatst op: 12-09-2019

HAL Friesland introduceert een nieuw urineverzamelsysteem. Dit nieuwe systeem bestaat uit een urinepotje en een vacuümbuis. Nadat de patiënt het potje gevuld heeft, kan hij/zij de meegeleverde buis op een deksel van het potje drukken; de buis vult zich dan vanzelf met urine. Vervolgens hoeft de patiënt alleen de buis met urine in te leveren bij de prikpost (het urinepotje mag bij het restafval thuis). Hiermee wordt het transport van de urine naar het laboratorium, als ook het verwerken van de urine op het laboratorium een stuk gemakkelijker (de buis kan direct aan de apparatuur aangeboden worden).

Het nieuwe systeem is bedoeld ter vervanging van de urinepotjes die bij de prikposten ingeleverd moeten worden; zoals bijvoorbeeld voor albumine/kreatinine ratio onderzoek. Als urineonderzoek nodig is naar dysmorfe erytrocyten, dan is het nog steeds de bedoeling dat de patiënt dit zo snel mogelijk na afname bij een ziekenhuislocatie inlevert. Moet urine op de praktijk onderzocht worden met behulp van de urinestrip dan verzoeken wij de praktijken hiervoor de huidige potjes te blijven gebruiken.

U kunt het nieuwe urineverzamelsysteem vanaf heden bestellen via het zorgverlenersportaal.

Naamgeving micro-albumine

geplaatst op: 02-05-2019

De meting van albumine in urine heet van oudsher de micro-albumine bepaling. Hiermee werd bedoeld dat er een kleine hoeveelheid albumine via de nieren verloren werd. Deze naam geeft echter ook wat verwarring, het is geen mini-albumine molecuul. In de laatst herziene versies van diverse richtlijnen, zien we dan ook dat de naam ‘micro-albumine’ vervangen wordt door ‘albumine in urine’. In lijn hiermee, zullen wij ook beginnen met het uitfaseren van de naam ‘micro-albumine’. Als eerste stap in deze, is de naam aangepast op de nieuwe versie van het aanvraagformulier en in het aanvraagformulier in COLAB. Voor de zomer passen we deze naam in de rapportage van de uitslagen aan.

Bloedafname door de huisartsenpraktijk

HAL Friesland is voortdurend bezig zorg te dragen voor een optimaal netwerk van priklocaties in de provincie Friesland. Steeds vaker wordt er ook bij de huisarts in de praktijk of in een gezondheidscentrum bloed af genomen. HAL Friesland is zich er van bewust dat het serviceaanbod van bloedafname op de bestaande priklocaties soms niet toereikend genoeg is voor uw patiënten. Een alternatief hiervoor is door uw assistenten bloed te laten afnemen.

HAL Friesland kan u hierbij helpen door:

 • opleiding van uw medewerkers in de huisartsenpraktijk. Deze instructie zal 1 tot 2 dagdelen duren.
 • levering van de benodigde materialen voor de bloedafname en verzending.
 • tijdig transport van bloedmonsters en ander te onderzoeken materiaal door een koeriersdienst. Deze haalt de monsters op afgesproken dag en tijd bij uw praktijk af. Voor spoedonderzoek wordt per situatie overleg gepleegd.
 • rapportage van laboratoriumuitslagen op de gebruikelijke wijze.
 • als u daartoe rechten hebt, vindt u in het zorgverlenersportaal u een overzicht van de bepalingen met daarbij de buizen die afgenomen dienen te worden, inclusief de nabehandeling en afnamevolgorde.

Wilt u hier informatie over of gezamelijk met HAL Friesland naar de mogelijkheden kijken naar de bloedafnametijden binnen uw regio, dan kunt u contact opnemen met onze relatiebeheerder (harriet@hal.frl).

Identificatie is bij bloedafname verplicht voor jong en oud

Elk zorgverlener heeft de wettelijke plicht de identiteit van de patiënt vast te stellen. De HAL medewerker doet dat op basis van de gegevens op het aanvraagformulier en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart).

Iedereen, van jong tot oud, moet daarom bij elke bloedafname, op verzoek van onze medewerker, een geldig legitimatiebewijs én de zorgpas van de zorgverzekering kunnen tonen.