Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Eéns per twee jaar vragen wij onze cliënten naar hun ervaringen rond de bloedafnames in de poliklinieken en de afnamelocaties. De bloedafnames worden uitgevoerd op verzoek van onder andere de huisarts, de specialist, of een andere zorgverlener.

Eind 2018 is aan cliënten, op een ten opzichte van voorgaande jaren uniforme en vergelijkbare wijze, gevraagd naar hun tevredenheid in het algemeen, hun mening over de bereikbaarheid, het bezoek en de behandeling en de wachttijden. Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd.

De resultaten van de enquête, gehouden in het najaar van 2018, vind u hier.