Connect!

Connect!: Samenwerking met Topicus Zorg

Onder de werknaam Connect! ontwikkelen Certe, HAL Friesland en Izore in samenwerking met Stichting GERRIT samen één digitaal systeem voor het aanvragen van medische diagnostiek voor de zorgketen in Noord-Nederland (zie ook ons eerder bericht hierover).

Na een intensief traject is besloten om met Topicus Zorg een Connect!-oplossing te realiseren. Hiervoor is afgelopen vrijdag 18 mei een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De ambitie is om in de herfst 2018 nog een eerste versie beschikbaar te hebben.


Onder de werknaam Connect! Ontwikkelen Certe, HAL Friesland en Izore in samenwerking met Stichting GERRIT samen één digitaal systeem voor het aanvragen van medische diagnostiek voor de zorgketen in Noord-Nederland.

Opzet is een systeem te ontwikkelen dat toepasbaar is voor integratie in bestaande patiëntinformatiesystemen in ieder geval in de eerste en tweede lijn. Ook wordt gekeken naar een interactieve component om dubbeldiagnostiek te voorkomen en inhoudelijke ondersteuning t.a.v. de keuze van diagnostiek in de context van de vraagstelling van de patiënt te bieden. Het systeem moet een goed overzicht geven van diagnostische informatie, en patiëntveiligheid bieden. Begonnen wordt met de ontwikkeling van een oplossing voor de klinisch chemische aanvragen vanuit de eerste lijn.

Om de wensen en eisen van diverse aanvragers  te weten te komen zijn er workshops met huisartsen, doktersassistenten en specialisten ouderengeneeskunde uit Friesland, Groningen en Drenthe georganiseerd. Ook  hebben er gesprekken met mogelijke andere betrokken organisaties plaatsgevonden. Hiernaast zijn Certe-, HAL- en Izore-medewerkers bevraagd. Al deze informatie is verwerkt in een pakket van eisen, waarmee vervolgens in overleg met leveranciers over bestaande, dan wel nieuw te bouwen oplossingen is gegaan. De verwachting is dat een eerste product rond de herfst van 2018 kan worden opgeleverd, zodat er een pilot kan worden gedraaid.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met relatiebeheerder HAL.