POCT D-dimeer

Certe en HAL Friesland nemen deel aan medisch-wetenschappelijk onderzoek met als doel het vergelijken van verschillende nieuwe generatie Point-of-Care meters voor de D-dimeer bepaling.

Het onderzoek
Dit onderzoek (de EVA-II studie) is geïnitieerd vanuit het Julius Centrum in samenwerking met het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Voor dit onderzoek zijn in totaal 350 personen uit verschillende regio’s in Nederland nodig. De vraag van het onderzoek is of een D-dimeer bloedtest met een Point-of-Care apparaat dat door de huisarts gebruikt kan worden, dezelfde informatie geeft als een bloedtest in het laboratorium. Ook wordt onderzocht of een combinatie met een viertal gebruikelijke bloedtesten die diagnose beter kan uitsluiten. Deze nieuwe generatie Point-of-Care apparaten die bij de huisarts geplaatst kunnen worden, hebben voldoende aan bloed uit een vingerprik.

Voor de vergelijking van de Point-of-Care apparaten met een standaard laboratoriumtest wordt extra bloed afgenomen om met verschillende soorten plasma in een centraal laboratorium de apparaten te kunnen vergelijken met een standaard laboratorium test.

Onze vraag
Aan Certe is gevraagd om 50 patiënten te includeren in dit onderzoek. Bij deze patiënten zal door Certe in de bloedafnamepoli van het MCL te Leeuwarden bloed worden afgenomen met een venapunctie èn een vingerprik. Een patiënt kan dus alleen meedoen als hij/zij naar de bloedafnamepoli in MCL kan komen.

Wij zoeken huisartsen die ons met het onderzoek willen helpen en patiënten vragen mee te doen aan het onderzoek.

Meedoen?
Heeft u interesse om mee te doen en vraagt u nog niet digitaal bij HAL Friesland aan, neemt u dan contact op met Willeke Ferket, klinisch chemicus Certe KCL Leeuwarden via 088-2370758.

Voor de huisartsen die digitaal bij HAL Friesland aanvragen komt er een pop-up in het scherm van COLAB op het moment dat er bloedonderzoek wordt aangevraagd. U krijgt dan de vraag voorgelegd of de patiënt wil meewerken aan het onderzoek en in MCL wil worden geprikt. Op het loopbriefje komt een specifieke opmerking voor zowel de patiënt als de prikpoli in MCL te staan.

Vervolg
Mochten de resultaten van het onderzoek aan onze verwachtingen voldoen, dan zullen wij in 2021 overgaan tot de implementatie van deze nieuwe apparatuur in de huisartsenpraktijk. We zullen dan de huidige CRP-meter bij u komen vervangen. U krijgt dan het nieuwe apparaat waarop naast D-dimeer ook CRP gemeten kan worden.

Vragen?
Heeft u vragen n.a.v. dit bericht dan kunt u contact opnemen met Willeke Ferket, klinisch chemicus Certe KCL Leeuwarden via 088-2370758.

Meer informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek en Proefpersoneninformatie EVA-II studie.